H017-019-234

samaritan PAD 500P Manual untuk Pengguna